What happened in Florence--EURIG 2017

Last month the European RDA Interest Group, also known as EURIG, met for their seventh annual meeting. The first day of the meeting was held at Università degli Studi di Firenze in Florence and the second day was held in the nearby town of Fiesole, home of host Casalini Libri. All the presentations and the program for the event are now available at http://www.casalini.it/eurig2017/#3

RDA in Translation - Catalan

El 2015 es prengué l’acord de la publicació del text de l’RDA en català. L’editor original anglès, ALA Publishing i la BC signaren el contracte en què s’acordava la traducció catalana del text d’RDA Resource Description and Access. El text base ha estat traduït al català per l’Assumpció Estivill. La Biblioteca de Catalunya, a través del seu Servei de Normalització Bibliogràfica porta a terme tota la coordinació, manteniment i polítiques de decisions sobre la nova normativa.

RDA Toolkit Release - April 11, 2017

A new release of RDA Toolkit will be published on April 11, 2017. When there is a new release for RDA Toolkit, it is typically made on the second Tuesday of the month. Releases typically contain changes to content and metadata, enhancements to RDA Toolkit functionality, and fixes to existing bugs. You can subscribe to our RSS development feed to get notification of releases. The details of the April release follow.