RDA in Translation - Norwegian

RDA på norsk

Nasjonalbiblioteket besluttet i 2013 at RDA: Resource Description and Access (RDA) skal erstatte AACR2 som katalogiseringsregelverk i Norge og at regelverket skal oversettes til norsk. Nasjonalbiblioteket rådfører seg med Den norske katalogkomité i slike saker, og fikk en klar anbefaling om en norsk utgave av RDA fra komitéen.